به سایت ما خوش آمدید.

تحلیل SI

اگر موارد در مرحله آزمایش یافت شد ، این نه تنها هزینه های تحقیق و توسعه را افزایش می دهد ، بلکه منجر به تاخیر در عرضه محصولات می شود و فرصت های بازار را از دست می دهد.

تیم Pandawill SI می تواند سیگنال ها را در مرحله طراحی تجزیه و تحلیل و شبیه سازی کند ، مشکلات را از قبل پیدا و حل کند. اطمینان حاصل کنید که پایداری PCB و محصولات شما به موقع به بازار عرضه می شوند.

SI Analysis