به سایت ما خوش آمدید.

مدیریت کیفیت

کنترل کیفیت ورودی

ما از مارک معروف بین المللی مواد اولیه استفاده می کنیم و استاندارد بازرسی را با توجه به استاندارد بین المللی و نیاز مشتری ایجاد می کنیم. ما فعالیت های بهبود مستمر تأمین کنندگان را رصد می کنیم و با همه تأمین کنندگان همکاری طولانی مدت برقرار می کنیم.

کنترل کیفیت در فرآیند

محصولات خوب از تولید خوب حاصل می شوند اما از نظر بازرسی حاصل نمی شوند. ما برای اطمینان از اجرای صحیح استاندارد بهره برداری از مراحل تولید استاندارد و دستورالعمل های دقیق کار برای هر ایستگاه بهره برداری در خط تولید داریم.

کنترل کیفیت نهایی

ما کیفیت محصولات خروجی را مطابق با استانداردهای جهانی و استانداردهای مشتری دقیقاً بازرسی و کنترل می کنیم ، عملکرد کیفیت محصولات را پس از فروش پیگیری می کنیم و در صورت بروز بازخورد با کیفیت غیر عادی ، اقدامات بهبود سریع و م takeثر را انجام می دهیم.