به سایت ما خوش آمدید.

بازار ارائه شده

مشتریان پانداویل از طیف گسترده ای از صنایع و بخشهای تجاری آمده اند. مانند نیمه هادی ، شبکه و ارتباطات از راه دور ، بازارهای بی سیم ، پزشکی و بیولوژیکی ، نظامی و دفاعی ، سیستم های صنعتی و جاسازی شده ، محاسبات سرور سازمانی ، ذخیره سازی شبکه ، الکترونیک خودرو ، ابزار آزمایشگاهی ، نظارت و غیره

صنایع ارائه شده

Industries Served

سهم بازار

share