به سایت ما خوش آمدید.

لوازم الکترونیکی مصرفی

  • Outdoor sports camera

    دوربین ورزشی در فضای باز

    این یک پروژه مونتاژ PCB برای محصول دوربین های ورزشی در فضای باز است. لوازم الکترونیکی مصرفی ، از محصولات صوتی گرفته تا پوشیدنی ها ، بازی ها یا حتی واقعیت مجازی ، همه بیشتر و بیشتر به هم متصل می شوند. دنیای دیجیتال که در آن زندگی می کنیم به سطح بالایی از اتصال و الکترونیک و قابلیت های پیشرفته حتی برای ساده ترین محصولات نیاز دارد که کاربران را در سراسر جهان توانمند می کند.

  • Real-time telemetry for crew

    تله متری در زمان واقعی برای خدمه

    این یک پروژه مونتاژ PCB برای دورسنجی در زمان واقعی است که برای خدمه استفاده می شود. لوازم الکترونیکی مصرفی ، از محصولات صوتی گرفته تا پوشیدنی ها ، بازی ها یا حتی واقعیت مجازی ، همه بیشتر و بیشتر به هم متصل می شوند. دنیای دیجیتال که در آن زندگی می کنیم به سطح بالایی از اتصال و الکترونیک و قابلیت های پیشرفته حتی برای ساده ترین محصولات نیاز دارد که کاربران را در سراسر جهان توانمند می کند.