به سایت ما خوش آمدید.

PCB Design Center Center

  • 10 layer HDI PCB layout

    طرح 10 لایه HDI PCB

    این یک پروژه طرح 10 لایه HDI PCB برای محصول اتوماسیون صنعتی است. Pandawill کارخانه را متناسب با طراحی نمی کند ، بلکه برای کاهش پیچیدگی و ریسک غیر ضروری ، ما طراحی مناسب را در کارخانه مناسب قرار می دهیم. این تفاوت بزرگی در این امر ایجاد می کند که Pandawill با توجه به نقاط قوت و توانایی کارخانه ها کار می کند.