به سایت ما خوش آمدید.

کنترل صنعتی

  • Railway Control System

    سیستم کنترل راه آهن

    این یک پروژه مونتاژ PCB برای سیستم کنترل تک خط آهن است. صنعت صنعتی از لحاظ تاریخی یکی از بخشهای اصلی خدمات Pandawill بوده است ، اما اکنون ما شاهد اینترنت اشیا هستیم ، با توجه ویژه به اینترنت صنعتی اشیا (IIoT) ، که اتصال و اتوماسیون را به کارخانه ها و شرکتهای اطراف منتقل می کند. جهان

  • Signal processing control board

    صفحه کنترل پردازش سیگنال

    این یک پروژه مونتاژ PCB برای صفحه کنترل پردازش سیگنال است. صنعت صنعتی از لحاظ تاریخی یکی از بخشهای اصلی خدمات Pandawill بوده است ، اما اکنون ما شاهد اینترنت اشیا هستیم ، با توجه ویژه به اینترنت صنعتی اشیا (IIoT) ، که اتصال و اتوماسیون را به کارخانه ها و شرکتهای اطراف منتقل می کند. جهان