به سایت ما خوش آمدید.

پانچ پروفایل

روش های زیادی برای کاهش قیمت و زمان تولید برای PCB های با حجم زیاد وجود دارد و این همیشه هدف Pandawill است.  

یک فرآیند که در طول تاریخ گلوگاهی در تولید PCB با مدارهای دایره ای یا پیچیده ایجاد کرده است ، مرحله مسیریابی نسبتاً کند است. غالباً ترکیبی از امتیازدهی و مسیریابی می تواند روشی بسیار م reducingثر در کاهش زمان فرآیند در دستگاه مسیریاب باشد و بنابراین هزینه را کاهش می دهد.

پانچ کردن در مقایسه با ساخت متداول شارژ اولیه اولیه زیادی را به خود جلب می کند ، اما برعکس هزینه هر صفحه مدار و صفحه تولید شده بر اساس کاهش زمان پردازش مورد نیاز در مرحله مکانیکی ، نسبتاً ارزان تر خواهد بود.

برای نیاز به حجم زیاد ، کاهش هزینه برد مدار می تواند خیلی سریع شارژ ابزار را توجیه کند.